Amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància de l’reciclatge i del seu paper clau en el procés, des Ecovidrio s’ha impulsat la campanya itinerant, Tu ets la Peça clau, una acció informativa de proximitat, adreçada a la ciutadania i als el públic escolar, amb la qual sensibilitzar d’una forma dinàmica i interactiva, sobre la relació de l’reciclatge i el medi ambient.

La campanya, “Tú eres la pieza clave”, consisteix en un punt informatiu interactiu que ha itinerat durant els mesos de maig i juny a Castella la Manxa i de setembre a novembre estarà a la Comunitat de Madrid. Un equip d’educadors/es ambientals són els encarregats de dinamitzar l’activitat, centrada en dos mòduls interactius, ideats expressament per a aquesta campanya per part de l’equip d’educació i de disseny de Anthesis Lavola. Els mòduls, formats per diferents circuits, sensors i elements electrònics, permeten generar un símil amb el procés de reciclatge que s’acciona quan dipositem el vidre al contenidor adequat.

La interacció comença quan les persones que s’acosten a punt informatiu dipositen un envàs de vidre en un contenidor domèstic situat al punt informatiu; en aquest moment s’acciona una bola que inicia un trajecte pel circuit dels mòduls, de reacció en cadena. A partir d’aquí, les decisions que hauran de prendre els usuaris / es durant el recorregut de la bola, el portaran a activar una sèrie de missatges informatius i de sensibilització sobre el reciclatge del vidre. L’equip de Programes educatius d’Anthesis Lavola ha estat l’encarregat de desenvolupar la campanya i de coordinar l’equip d’informadors que sensibilitzaran la ciutadania i als al públic escolar, així com d’elaborar els guions didàctics per dur a terme la dinamització de l’activitat interactiva. La captació de centres educatius a les ciutats on ha tingut lloc la itinerància ha estat portada a terme per part de la secretaria tècnica de Anthesis Lavola. A Castella-la Manxa ha hagut una participació de prop de mil cinc-centes persones, entre ciutadania i escolars.

Pel projecte s’ha comptat amb el suport de l’equip de Comunicació, que ha dissenyat i produït el punt informatiu interactiu així com el disseny de la imatge gràfica de la campanya.
Amb aquest punt informatiu interactiu es vol transmetre els missatges de la importància de la circularitat en el cicle de l’reciclatge de l’vidre i el paper de la ciutadania a l’hora de començar aquest cicle.