El Consorci per al tractament de residus sòlids urbans del Maresme renova la confiança posada en Anthesis Lavola des del 2013 per continuar desenvolupant el programa d’educació ambiental. Aquest té la voluntat de sensibilitzar i formar a la ciutadania en la gestió sostenible dels residus municipals i donar a conèixer la tasca duta a terme des del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme (CIVRM).

Arran de la posada en marxa del nou CIVRM l’any 2011, a més d’aconseguir el màxim rendiment en la recuperació de material i la valorització energètica dels residus, l’espai s’ha convertit en un lloc pioner per la sensibilització i l’aprenentatge gràcies a les diferents activitats educatives que s’hi porten a terme. Fruit d’aquesta nova etapa es crea el programa d’educació ambiental Un volt als residus que emmarca les activitats del Consorci. L’equip de programes educatius d’Anthesis Lavola el gestiona des de l’any 2013 i enguany, s’ha renovat la licitació per desenvolupar el projecte durant quatre anys més, en el quals s’ampliarà l’oferta amb la posada en funcionament del Parc Circular Mataró Maresme l’any 2023.

Durant els gairebé 10 anys que Anthesis Lavola és present en el dia a dia del programa, s’han portat a terme diferents tasques i s’ha treballat per fer-lo créixer amb visió de futur.

S’han integrat els valors del Consorci, incorporant les tendències educatives i les novetats en el sector de la gestió dels residus. Així, s’ha desplegat una metodologia de treball i una proposta organitzativa fonamentades en la coordinació entre les diferents parts implicades en el projecte que incorporen mecanismes i procediments eficients, rigorosos i contrastats que garanteixen el bon desenvolupament del programa.

En relació amb l’oferta d’activitats, l’expertesa en educació pel desenvolupament sostenible de l’equip de programes educatius ha permès consolidar una proposta atractiva i adaptada als diferents públics que ajuda a difondre l’aposta del Consorci en la redefinició estratègica cap a un model que promou la millora ambiental i socioeconòmica del Maresme, així com a sensibilitzar la ciutadania i fer-la partícip d’aquest canvi.

Des d’una perspectiva eductiva, a més a més de portar a terme la dinamització de les visites al CIVRM i de coordinar l’equip educatiu, es treballa per garantir la qualitat permanent de l’oferta, fent el replantejament dels tallers i activitats, revisant les existents i creant-ne de noves amb l’objectiu de conscienciar a la població de la problemàtica de la generació massiva de residus i d’introduir el concepte d’economia circular com a model alternatiu i de futur. Mantenir l’oferta en constant revisió i evolució ha facilitat l’adaptació de propostes de visites virtuals adaptades als diferents públics on el joc, el repte i la curiositat siguin els elements motivadors per a conèixer la instal·lació.

El plantejament de treball que es vol portar a terme en els propers any parteix de la base de l’experiència adquirida i el compromís de l’equip de programes educatius d’Anthesis Lavola per seguir fent créixer el programa del Consorci, per això, es desplegarà un pla de difusió pensat de manera integral per potenciar les diferents activitats, incrementar la participació i augmentar el seu ressò i visibilitat del programa.