El Congrés Nacional del Medi Ambient (CONAMA) és una trobada biennal orquestrada per la Fundació Conama, organització sense ànim de lucre. Aquest esdeveniment, amb 14 edicions d’experiència, actualment és l’acte ambiental de referència a Espanya.

Aquesta edició s’estructurarà a través de 9 eixos temàtics (energia, economia circular, qualitat ambiental i salut, etc.) entre els quals es distribuiran les diferents activitats: sessions de treball, presentacions, grups de treball, etc. Aquests àmbits volen cobrir el panorama global dels temes d’interès més punters en relació al desenvolupament sostenible en el món actual. Des de Lavola hi participem en diferents intervencions, en els àmbits de residus, economia circular i educació ambiental.

Aquest any al congrés, durant la sessió de la tarda de dilluns 26, el grup de treball d’educació ambiental presentarà tot un seguit d’activitats i iniciatives encaminades a la visibilització del paper clau que representen els educadors i les educadores ambientals com a peces fonamentals per a la transformació social.

Com a novetat, la sessió s’estructurà a partir de 9 punts de trobada de les diferents temàtiques d’interès tractades en aquest àmbit. Aquests punts estaran situats a la zona d’exposicions on, mitjançant presentacions i diverses dinàmiques de treball, es tractaran temàtiques diferents en cada punt, com ara “L’educació ambiental una eina per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS),“L’educació ambiental més enllà de l’escola”. En aquests espais es generaran taules rodones i debats entorn dels temes tractats. Des de l’equip educatiu de Lavola, Yolanda Fulgeiras, directora de la delegació de Madrid, dinamitzarà el punt de “Les grans empreses i l’educació per al desenvolupament sostenibles” i, Olga Ibarmia, responsable de projectes d’educació, que formarà part de l’equip que dinamitzarà el punt “Vull ser educador ambiental”.

En el congrés, podrem trobar stands de moltes entitats que participen una vegada més en aquest esdeveniment, com és el cas d’Ecoembes. Es tractaran problemàtiques ambientals actuals com ara l’ecodisseny, la brossa marina, la estrategia de plàstics, etc i l’espai estarà dinamitzat per l’equip educatiu de Lavola. A l’stand es desenvoluparan sessions de treball amb diferents col·lectius, des d’entitats de medi ambient com ara Asociación de ciencias ambientales (ACA) i Red española para el desarrollo sostenible (REDs) però també entitats de caire més social (associacions veïnals, entitats de consumidors fins a sindicats i fundacions), amb l’objectiu d’implicar a diferents col·lectius i contribuir així cap a una transformació social més sostenible.