Entrades

El projecte de recerca PLASTICØPYR involucra a la població en la recollida i anàlisi de residus plàstics als rius de muntanya a través d’accions de ciència ciutadana. Anthesis Lavola i altres entitats, centres de recerca i organitzacions lideren aquest projecte europeu per prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics als ecosistemes de muntanya.  

El projecte PLASTICØPYR té com a objectiu prevenir de manera sostenible l’acumulació de plàstics en els ecosistemes de muntanya i evitar el seu transport cap al mar, concretament dels espais naturals situats en els Pirineus de Catalunya, Andorra i França. Està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i liderat per set partners, planteja cinc accions per portar-lo a terme; el desenvolupament d’eines per avaluar i divulgar l’impacte ambiental dels plàstics sobre els ecosistemes fluvial, l’elaboració de protocols comuns als països implicats per ajudar a reduir la producció de residus i millorar-ne la seva gestió i la posada en marxa d’un sistema de participació de la ciutadania a través d’accions de ciència ciutadana.

L’activitat de ciència ciutadana és un eix fonamental del projecte PLASTICØPYR i, a través d’ella, es vol conscienciar la ciutadania del problema que suposa la contaminació per residus plàstics a l’entorn natural, fent-la partícip del procés científic que l’analitza. Amb la realització d’aquest estudi de camp les persones participants podran observar de primera mà l’impacte humà sobre el medi ambient.

L’equip d’educació d’Anthesis Lavola hem aportat la nostra experiència en conceptualització i disseny d’activitats que permeten l’adquisició de coneixements i la capacitació ciutadana de manera rigorosa i didàctica.

El 26 de maig s’ha llençat l’activitat de ciència ciutadana PLASTICØPYR Switch, destinada inicialment als centres educatius i grups d’ensenyament no formal de Catalunya, Andorra i França, i més endavant estarà oberta també al públic general. Per dissenyar l’activitat, el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), Anthesis Lavola, la Universitat de Girona (UdG), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i la Université Clermont Auvergne (UCA) han adaptat els protocols científics que es fan servir en les sortides de camp i s’han elaborat unes guies didàctiques i un quadern de camp per a la ciutadania i els escolars. Les guies, desenvolupades per afavorir el treball autònom, comparteixen el procés científic amb la població: des de la presa de mostres fins a la proposta solucions locals, passant per l’anàlisi de dades i l’elaboració de conclusions. L’equip d’educació d’Anthesis Lavola hem aportat la nostra experiència en conceptualització i disseny d’activitats que permeten l’adquisició de coneixements i la capacitació ciutadana de manera rigorosa i didàctica.

La recollida de dades es realitzarà amb l’aplicació Marine Debris Tracker, una plataforma internacional que ja ha identificat i caracteritzat més de 3,5 milions de residus a nivell mundial gràcies a la ciència ciutadana, i que ha estat adaptada a PLASTICØPYR per la UB. Les persones participants recolliran els residus que es trobin a les zones de mostreig i introduiran les seves característiques a l’app, que inclourà les coordenades on es troba cada ítem mitjançant la geolocalització. Els resultats es pujaran automàticament al web de la plataforma i seran visibles per qualsevol persona arreu del món. L’equip científic del projecte també els rebrà per tal de poder-los analitzar. Per altra banda, s’ha creat un correu de comunicació directa amb l’equip científic per tal que usuaris i usuàries de l’activitat comparteixin les seves conclusions i propostes de solucions.

El projecte ha estat finançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el lideren el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC), la Universitat de Girona (UdG), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), la Universitat de Barcelona (UB) i la Université Clermont Auvergne (UCA), amb la col·laboració de Cicloplast i Anthesis Lavola.