Amb l’inici de la nova etapa de MANCOEDUCA al juliol 2019, des de Programes Educatius es torna a un entorn conegut i apreciat. Per aquest retorn se sumen l’experiència dels membres de l’equip educatiu que ja formen part del projecte, la nova mirada sobre el programa i la il·lusió d’aportar el coneixement adquirit a Lavola amb el creixement d’aquests últims anys.

MANCOEDUCA és el programa educatiu de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona. Amb una trajectòria de més de 35 anys ofereix visites, activitats i tallers a centres escolars, col·lectius i particulars dels 50 municipis que integren la Mancomunitat. Entre 2012 i 2015 Lavola va gestionar aquest Programa educatiu i guarda molt bons records d’una intensa i estimulant etapa. Quatre anys després, l’equip de programes educatius torna a paisatges i paisanatges de Navarra per desenvolupar un ambiciós programa que vol avançar cap a l’excel·lència educativa.

La Mancomunitat presta serveis a la ciutadania gestionant el cicle integral de l’aigua, el transport urbà comarcal, els residus i el parc fluvial. El Programa educatiu segueix aquests 4 eixos temàtics que són el cor de la gestió ambiental de la mancomunitat. Lavola s’incorpora com a eina de suport a aquesta gestió amb l’encàrrec de treballar amb més accent en la renovació i el disseny d’activitats educatives centrades en el transport i la mobilitat sostenible, i al parc fluvial com a patrimoni i escenari d’oci saludable i educativa.

Són molts els reptes que s’emprendran durant els cinc anys que es preveuen de durada del nou contracte. Juntament amb la part d’innovació i renovació d’activitats, Lavola ajudarà a consolidar els projectes del programa escolar amb aliats, on, des del treball col·laboratiu, s’avanci cap a processos més profunds de treball en xarxa: una xarxa sòlida i forta que permeti intercanvis i millores en benefici de la sostenibilitat. En aquesta línia destaca el treball amb Drapaires d’Emaús, amb els quals es treballa conjuntament en matèria de reciclatge tèxtil i economia circular.

Lavola fa una aposta decidida per Navarra i ‘obre oficina a Pamplona! Un espai de treball, tant per a l’equip del Programa educatiu MANCOEDUCA com per ampliar horitzons des de les solucions de Territori i Organitzacions.