El dimarts 8 d’octubre participem en la 29a edició de l’ISWA, el Congrés Mundial de residus que enguany té lloc a Bilbao i que preveu reunir a més de 1.200 delegats d’arreu del món. La Caterina Navarro, coordinadora de la Campanya de Millora de neteja dels carrers i places a Barcelona de l’Ajuntament serà una de les ponents de la taula rodona sobre el repte dels nous comportaments dels consumidors.

El Congrés Mundial organitzat per l’ISWA (International Solid Waste Association) és considerat el principal esdeveniment de gestió de residus sòlids de la indústria. És una reunió global que inclou ponències i sessions plenàries d’alt nivell, així com visites a llocs tècnics i un programa cultural i social. S’hi apleguen professionals de gestió de residus, funcionaris governamentals, líders de la indústria, responsables polítics, científics i joves professionals per intercanviar opinions i compartir coneixements científics i tècnics per a la gestió sostenible de residus del sòlid.

La Caterina Navarro, coordinadora de l’equip de campanyes formarà part de la taula rodona titulada “New consumer behaviour are nedeed: are we ready?” (Es necessiten nous comportaments dels consumidors: estem preparats?) on explicarà els resultats de la Campanya de Millora de neteja dels carrers i places a Barcelona impulsada per l’àrea d’Ecologia Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. Un projecte del qual Lavola ha realitzat les seves tres edicions, desenvolupant-ne el disseny, la gestió i la implementació amb un equip d’informadors.

En aquesta taula rodona, on participaran altres cinc ponents, es reflexionarà sobre el paper clau que té tothom, ciutadania i persones consumidores, en la minimització dels residus i es debatrà sobre com la comunicació i l’educació són crucials per a la sensibilització de les persones. Sota el títol “Promoció de la corresponsabilitat ciutadana: resultats d’una campanya de sensibilització de dos anys a la ciutat de Barcelona”, durant la seva presentació la Caterina posarà de manifest com les campanyes permeten obtenir bons resultats en els canvis d’hàbits de diferents públics i com, gràcies a aquestes, es poden aconseguir ciutats més sostenibles. A més, es compartirà el valor que Lavola aporta a les campanyes que desenvolupa conjuntament amb els clients, centrant-se especialment en la comunicació; la ideació, la producció i la realització d’accions creatives que, amb el suport de diferents materials, la persona informadora utilitza per interpel·lar al públic, adaptant el missatge a cada moment i interlocutor. També es posarà èmfasi en el seguit d’accions de control i seguiment de l’impacte que es genera, ja que Lavola desenvolupat una metodologia per a recollir dades i obtenir uns indicadors per a controlar l’impacte de les nostres accions.

La participació en aquest Congrés suposa un reconeixement a la feina de comunicació i sensibilització que desenvolupament a Lavola i ens permetrà sumar coneixement i millorar la nostra pràctica en el disseny i excussió de campanyes.