El programa educatiu de la campanya ” Acierta con la orgánica ” de l’Ajuntament de Madrid ha estat un èxit, com va passar en el curs anterior. En el curs 2018-19 hi han participat més de 50.000 persones pertanyents a 130 centres educatius, tots ells situats en els 12 districtes en què s’està implementant la separació d’aquesta fracció.

L’oferta educativa s’emmarca en la campanya d’informació i sensibilització a la ciutadania associada a la implantació del nou sistema de recollida del residu orgànic, que des del 2017 impulsa el Àrea de Medi Ambient i Mobilitat del Ajuntament de Madrid i es desenvolupa amb la col·laboració de Lavola.

Aquest programa educatiu, format per tres tipus d’activitats -totes elles gratuïtes-, està dissenyat perquè participi tota la comunitat educativa, no només a l’alumnat. En totes les activitats es treballen valors ambientals, al mateix temps que es dóna a conèixer la nova recollida de residus orgànics perquè la comunitat educativa s’impliqui de forma activa en la correcta gestió, transmetent els beneficis de l’acció per aplicar-los tant al centre educatiu com a casa.

Les escoles i els instituts són espais molt rellevants on comunicar i sensibilitzar per aconseguir una transformació real cap a la cultura de la sostenibilitat.

A Lavola sabem com és de crucial la tasca educativa entre els més joves per aconseguir una transformació real cap a la cultura de la sostenibilitat. Per això, les escoles i els instituts són espais molt rellevants on comunicar i sensibilitzar. En aquest sentit, les xifres de participació del programa educatiu de la campanya ” Acierta con la orgánica ” són una motivació per seguir la nostra tasca.

Què aporten les activitats educatives a la campanya de sensibilització?

A les ‘Activitats d’aula’ l’alumnat adquireix coneixements i posa en pràctica de forma amena i divertida la separació del residu orgànic al centre, un aprenentatge que poden traslladar a les seves llars. Més de 33.000 escolars d’educació infantil, primària i secundària han participat en aquesta modalitat d’activitats.

Aquestes propostes es complementen amb l’activitat de ‘Compostatge a l’escola’, dirigida principalment al personal docent i no docent del centre educatiu disposi d’hort. També s’han realitzat amb l’alumnat encarregat de gestionar l’hort escolar dels seus centres i amb usuaris de centres d’educació especial. En total, més de 1.200 persones han après combinant la teoria i la pràctica com funciona una compostadora (n’hem facilitat 43) i com els residus orgànics que es generen al centre educatiu es converteixen en adob. D’aquesta manera, amb el compost generat poden abonar l’hort de l’escola i es pren consciència dels beneficis de la correcta separació la fracció orgànica i s’aprèn el cicle de la matèria orgànica.

L’activitat que completa l’oferta del programa és “L’espectacle educatiu’. Es realitza en menjadors de centre educatius i més de 15.000 comensals d’educació infantil i primària han pogut gaudir d’aquesta proposta original i divertida. Consisteix en un espectacle en què l’alumnat participa amb cançons, jocs, gestos i rimes mentre aprenen quins residus van al contenidor de tapa marró i quina és la importància de no malbaratar el menjar.

L’equip de campanyes és expert en la ideació, gestió i implementació de campanyes de sensibilització per a la ciutadania, en les quals aportem recursos creatius i propostes educatives de qualitat per reforçar la comunicació de la sostenibilitat. Amb aquest tipus de programes educatius, associats a campanyes d’informació i sensibilització, s’aconsegueix implicar activament l’alumnat, així com involucrar tota la comunitat educativa i fer extensible el missatge a les llars.