En el marc del Mobile World Congress el YoMo és el festival de referència per l’educació de les disciplines STEAM, mentre que el 4YFN és un punt de trobada entre emprenedors del sector d’innovació tecnològica.  Hem assistit als dos esdeveniments i hem pogut conèixer els últims avenços en matèria d’innovació tecnològica i digital.

Hem absorbit idees creatives i ens hem inspirat amb totes aquelles novetats que poden aportar un valor afegit als nostres projectes d’educació sostenible. Una de les possibilitats de l’ús de tecnologies avançades aplicades al context educatiu és la creació d’entorns virtuals i immersius d’aprenentatge, com també introduir la realitat mixta, que combina l’espai virtual amb el físic, en les activitats que duem a terme per a programes i equipaments de ciència i tecnologia. Aquesta tecnologia puntera al servei de l’educació ofereix una experiència més completa i rica per les persones usuàries, i facilita que es puguin generar experiències interactives i gamificades que permeten augmentar la motivació, la interactivitat i l’autonomia en els processos d’aprenentatge i de comunicació d’informacions i coneixements.

Les eines virtuals, en tot el seu ampli  – i encara per explorar – ventall de possibilitats aplicades a l’educació, ja han estat incorporades en alguns projectes que hem desenvolupat. Un exemple és el disseny de l’activitat Un futur millor, en mans de tothom del programa educatiu Fungastic de Nedgia del Grupo Naturgy, que incorpora tècniques de realitat virtual i de realitat augmentada en el desenvolupament de l’activitat educativa. També n’és un altre exemple la nostra relació comercial amb Labster, empresa que dissenya simulacions de laboratori per millorar les experiències d’aprenentatge en les disciplines STEM.

Aquests són dues experiències contrastades que demostren com la tecnologia al servei de l’educació ens permet enriquir l’experiència d’aprenentatge dels participants, però les opcions que es perfilen en l’horitzó són múltiples i diverses. Us imagineu poder crear entorns interactius per a les iniciatives d’educació, per a les campanyes de sensibilització, per accions de formació, etc., que duem a terme?

Els recursos tecnològics permetrien, per exemple, l’accés a zones de les instal·lacions que visitem en el marc dels programes educatius, que no són accessibles al públic per motius de seguretat. Alhora ens permetria recrear processos tecnològics que es duen a terme en aquestes instal·lacions per facilitar la comprensió dels coneixements. També seria possible incorporar personatges i recursos virtuals o de realitat augmentada per ajudar a comunicar els coneixements en museus o centres d’interpretació, com també complementar els materials educatius amb recursos tecnològics i digitals punters.

En aquesta línia, la producció de recursos virtuals i d’última tecnologia també permetria l’adaptació dels continguts per fer-los accessibles a persones amb diversitat funcional o intel·lectual.

Igualment, aquestes eines possibilitarien la realització de formacions interactives a llarga distància, un fet que optimitzaria el treball dels nostres equips de persones educadores que treballen en programes itinerants o bé a equipaments d’altres ciutats o països.

Des de Lavola seguirem atents a les novetats del sector per seguir sumant innovació i propostes creatives pels nostres clients.