Aquesta tardor Lavola ha impulsat una formació ben singular per a les persones que formen part dels nostres equips educatius. Ens hem reunit amb professionals de quatre entitats representants de quatre tipus de discapacitat diferents, amb l’objectiu de compartir la realitat de les persones a les quals representen i buscar les millors tècniques per atendre’ls.

La inquietud d’organitzar aquesta jornada formativa va sorgir arran de les motivacions de l’equip d’educadores i educadors de Lavola que treballen a CosmoCaixa, i es va fer extensiva als responsables i coordinadors d’altres equipaments i programes educatius que gestiona Lavola. En la nostra pràctica diària realitzant activitats i visites guiades, fàcilment es dona la situació d’atendre a persones o col·lectius que presenten alguna necessitat específica a causa de la seva discapacitat o diversitat funcional. Davant d’això, als equips d’educadors i educadores se’ls poden generar dubtes i incerteses sobre com actuar per ser el màxim de respectuosos i inclusius possibles amb la realitat de l’altre. I com a professionals de l’educació hem de disposar d’eines i recursos per poder realitzar qualsevol tipus d’activitat i d’adaptar-la a les necessitats dels diferents participants.

Per programar i dinamitzar la jornada es va comptar amb l’assessorament i la col·laboració de Gemma Gálvez, responsable del Servei de Promoció i Suport de l’Institut Municipal de persones amb discapacitats (IMPD) de l’Ajuntament de Barcelona, un organisme que treballa per garantir els drets socials de les persones amb diversitat funcional. Conjuntament amb l’IMPD es va plantejar una sessió per conèixer de primera mà diferents tipus de discapacitats (intel·lectual, relacional/social, auditiva i visual) i a partir d’aquí, reflexionar sobre com millorar l’acollida i l’atenció a les persones usuàries de museus i activitats. Dividits en grups reduïts i organitzats per torns consecutius, es va conversar amb les quatre persones representants de les diferents discapacitats. Durant aquesta estona s’intercanviaven impressions, dubtes, incerteses i actituds que es van posar en comú en la cloenda. Sobre la dinàmica, el Roger Cardellach, coordinador de projectes de Lavola creu que “el fet de treballar de manera separada les diferents discapacitats va permetre evitar les generalitzacions i entendre que les necessitats són diferents”.

El conjunt d’experiències, informacions i recursos per millorar l’atenció a la diversitat es faran extensius a tots els equips d’educadors i educadores en el marc dels plans de formació que Lavola desenvolupa en els projectes que gestiona.

La jornada es va valorar molt positivament; va servir per recollir un seguit de bones pràctiques a tenir en compte a l’hora d’atendre i de comunicar-se amb persones amb discapacitat i va oferir una experiència vivencial que fomenta l’empatia i trenca tabús envers les diversitats funcionals. Com explica el Jordi Vendrell, coordinador de l’equip educatiu del CosmoCaixa, “aquest tipus de formació on es prioritzen les experiències directes de les persones afectades en lloc del contingut, és més impactant i significativa pels assistents”. En aquest sentit, l’Alba Escolà, coordinadora de diferents programes educatius de Lavola, remarca que el fet d’haver pogut conèixer i tractar de manera directa amb persones que pateixen alguna discapacitat i amb els col·lectius que hi treballen habitualment ha servit per “normalitzar la discapacitat, parlar-ne sense prejudicis i saber com actuar per no ferir sensibilitats”.

Així, per exemple, una de les bones pràctiques apreses és dirigir-se directament a les persones que tenen alguna discapacitat i no fer-ho a través de l’acompanyant del grup. Quan es dóna la benvinguda és important explicar qui som, quina serà la nostra funció i en què consistirà la proposta. És bo deixar temps perquè la persona reaccioni, descobreixi l’espai i l’entorn, i comprengui la informació que se’ls hi explica, i evitar oferir ajuda sense preguntar-ho abans. Durant el transcurs de l’activitat, és útil fer descripcions exhaustives de l’entorn o de la situació, descrivint verbalment les accions que s’estan duent a terme perquè la percepció no només pugui visual. Per exemple, indicar i presentar a les persones amb les que estan compartint l’espai i l’activitat, i avisar-los si alguna d’elles ha de marxar. És preferible utilitzar termes orientatius i descriptius de l’espai com ara “a l’esquerra de la taula”, “davant de la porta”, etc.  enlloc de paraules com “aquí”, “allà” o “això” que són poc precises. Tot sumat propicia que el grup se senti ben atès, normalitzant la seva participació i incorporant actitud i recursos que fan que gaudeixin del temps compartit.   

Són els primers passos d’un llarg camí per fer per tal d’oferir activitats inclusives. Tanmateix aquesta formació no ha estat la primera acció que Lavola emprèn per poder atendre a la diversitat:

A l’acte de cloenda de la temporada del Centre de la platja de Barcelona es va portar a terme una acció de conscienciació i recollida de residus inclusiva amb l’objectiu de fer que la cura del medi ambient estigui a l’abast de tothom. Una iniciativa de l’equip de Lavola que coordina l’equipament municipal i que va comptar amb la participació de l’IMPD i on es van retirar del litoral 8 Kg de residus.

Per altra banda, pel programa pedagògic “Coneguem els nostres parcs” de la Diputació de Barcelona, Lavola va dissenyar materials educatius inclusius, tenint en compte criteris d’accessibilitat i incorporant el sistema de lectura en Braille. Així s’apropen els coneixements sobre els espais naturals protegits a l’alumat amb discapacitats visuals. El recurs es va elaborar fruit d’unes jornades de formació organitzades per la Diputació de Barcelona.

En matèria d’inclusió social, Lavola aposta per seguir promovent formacions pels equips educatius que millorin l’atenció a la diversitat i els capacitin per elaborar o dissenyar recursos didàctics inclusius. Alhora, es proposa impulsar conjuntament amb els clients, programes, accions o activitats educatives inclusives per garantir una educació pel desenvolupament sostenible accessible i integradora per a totes les persones.