Darrerament els espais litorals s’estan convertint en tema de debat per a moltes localitats costaneres que busquen redefinir la seva relació amb aquest territori, tant des d’un punt de vista urbanístic com ambiental i social. Compartim reflexions i destaquem iniciatives que procuren una gestió sostenible del litoral i del medi marí.

Les accions de sensibilització i recollida de deixalles del litoral són, segurament, la cara més visible de les diferents actuacions que mostren la creixent preocupació per la gestió sostenible del medi marí, de les platges i les costes. I és que el creixement i explotació del litoral català juntament amb les preocupacions ambientals per l’estat dels mars i oceans, han posat sobre la taula un debat clau pel futur de les ciutats obertes al mar, les quals estan experimentant una transició entre ser una ciutat AMB mar a ser una ciutat DE mar.

D’entre els 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS), el catorzè posa el focus en la vida submarina, reclamant una gestió prudent d’aquest recurs essencial de què depenen moltes de les condicions d’habitabilitat de la terra i nombroses activitats econòmiques. En aquest sentit, temes com la relació amb el port, la qualitat ambiental, l’estat de les platges, l’adaptació al canvi climàtic o la maritimitat són algunes preocupacions latents. Per abordar-les, una mirada global i sostenible és determinant per assolir millores per l’entorn litoral i el medi marí.

A Lavola, com a agent educador en temàtiques ambientals, seguim de prop iniciatives que impulsen canvis en la gestió del litoral i treballem des d’equipaments d’educació ambiental, com el Centre de la Platja de Barcelona, a favor de la sensibilització sobre el litoral.

 

En aquest context, en l’estratègia d’entitats i organitzacions, existeixen diferents iniciatives.

A Barcelona s’ha impulsat per mitjà d’un procés participatiu el Pla Litoral. Amb voluntat d’implicar a  la ciutadania i els agents públics i privats que intervenen en els espais costaners, s’han buscat formes de consens per definir el Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat. El Pla Litoral abasta 61 projectes estratègics agrupats en dotze àmbits temàtics o programes: maritimitat, biodiversitat, sensibilització i educació ambiental, economia blava, zona maritimoterrestre, governança, portes del mar, corredor litoral, Port de Barcelona, Port Olímpic, platges i altres projectes de territori.

Igualment, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona  compta amb 5 grups de treball, un dels quals és el d’adaptació al canvi climàtic i, en aquest, hi ha una Comissió de municipis per una gestió integrada del litoral. En aquest sentit, també destaca l’Espai Mediterrani, la I Trobada d’associacions i iniciatives marines, impulsada per l’Institut de Ciències del Mar i celebrada el passat mes de juny. Va ser un punt de confluència entre entitats i associacions que realitzen accions vinculades al medi marí per compartir iniciatives amb l’objectiu de generar sinergies i alinear estratègies per a la cura dels mars i oceans.

 

El terreny de l’acció col·lectiva i de participació ciutadana són cada vegada més notòries les actuacions que es realitzen i el seu impacte. Una d’elles és l’Ultra Clean Marathon, organitzada per l’Agència Catalana de Residus conjuntament amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura i el Departament de Territori i Sostenibilitat. És un gran repte esportiu i ambiental que té per objectiu recollir el màxim de residus abandonats al medi natural.

Aquestes iniciatives demostren la creixent implicació i sensibilització de la ciutadania per les problemàtiques ambientals marines. Com també ho posa en relleu la competició amistosa Biomarató que a l’Àrea metropolitana de Barcelona l’organitza l’Institut de Ciències del Mar. Consisteix a aconseguir el nombre més elevat d’observacions de biodiversitat en un espai i un temps determinat. En l’edició del 2019 es va posar especial interès en l’àmbit marí on hi van participar 70 persones voluntàries. Al llarg de l’esdeveniment es van registrar més de 1.860 observacions sobre la biodiversitat marina a les platges de Barcelona i Badalona. Accions com aquesta serveixen per aportar dades i coneixement sobre l’estat del mar en el nostre entorn proper, i sensibilitzar a la ciutadania sobre la diversitat d’espècies i la importància de la seva conservació.

 

Tot plegat posa en relleu la necessitat de modificar l’impacte que ocasionem a les platges i el medi marí, per ser més resilients enfront dels efectes del canvi climàtic i aportar solucions per una gestió sostenible dels espais litorals. Per aconseguir-ho, més enllà de les iniciatives existents – tant les citades com les que no- l’educació ambiental serà clau per afavorir la sensibilització i conscienciació de la ciutadania.

Si bé el verd ha sigut tradicionalment el color predominant en l’educació ambiental, s’imposa la necessitat educativa d’obrir pas al blau. Per això des de Lavola aportem solucions per treballar per l’educació ambiental de forma policromàtica.