Fa més de 10 anys que acompanyem a l’Ajuntament de Barcelona en la gestió del  Centre de la Platja, l’equipament municipal d’educació ambiental sobre el litoral i el medi marí de Barcelona. D’ençà fins a ara els reptes que planteja la gestió del Centre han canviat per donar resposta a les necessitats de cada moment, avui en dia molt relacionades amb la contaminació del medi marí i l’impacte del canvi climàtic.

El litoral de Barcelona és sovint la targeta de presentació de la ciutat, sobretot des que l’estiu del 1992 la ciutat va eclosionar al món amb el Jocs Olímpics conquerint les platges i incloent-les en la estratègia urbana. Actualment, però, aquest parc urbà – el més gran de la ciutat després de Montjuic- necessita una doble reconquesta: la ciutat ha de fer seu el litoral integrant-lo en la gestió urbana sostenible, i la natura ha de recuperar el seu territori en un espai artificial en constant canvi.

El Centre de la Platja és clau per afrontar aquesta tessitura. Aquest equipament de l’Ajuntament de Barcelona es projecta com un espai de trobada que permet a la ciutadania i als agents implicats experimentar, aprendre, intercanviar i oferir alternatives viables i pràctiques per avançar en la cultura de la sostenibilitat, sempre des de la coresponsabilitat, pel que fa al coneixement i conservació del patrimoni natural, cultural i social del litoral, el medi marí i les platges de la ciutat, així com del seu ús cívic.

A Lavola hi som presents des dels seus orígens. Abans que l’equipament fos una realitat vam col·laborar en el disseny del pla director i des de la seva obertura en portem la gestió dels serveis d’informació, i la programació i  dinamització d’activitats i serveis.

A Lavola ens estimem les platges de Barcelona i procurem perquè la ciutadania també les estimi, ho fem de la mà del Centre de la Platja.

De cara als propers anys es vol enfortir el paper de l’equipament com a coordinador del projecte d’accions de sensibilització i recollida de deixalles del litoral de Barcelona, davant de la gran demanda d’aquest tipus d’accions per part de la ciutadania i de les entitats implicades. L’objectiu és incrementar l’impacte de les accions, millorant la comunicació, creant una estratègia conjunta i aconseguint sinergies entre els agents.

Més enllà, la programació del Centre de la Platja per a públic general i per a grups, és una oportunitat d’experimentar, debatre, aprendre i fomentar l’actitud proactiva de la ciutadania i de sensibilitzar-la sobre l’entorn marí i litoral de Barcelona. Com a novetat, a partir d’aquesta temporada, el programa d’activitats per a ciutadania s’estructura en quatre grans àmbits temàtics, dedicant cada mes a tractar un d’ells en profunditat. Aquests àmbits són: biodiversitat i migracions humanes (juny), residu zero (juliol), canvi climàtic (agost) i maritimitat (setembre, coincidint amb la Festa Major de la Barceloneta).

Podeu consultar la programació d’estiu 2019