L’Agenda 2030 marcada per l’ONU estableix disset objectius que s’han de complir a escala global per caminar cap a un desenvolupament sostenible. Coneguts com els ODS, la quarta meta està dedicada a l’educació de qualitat. En aquest context, quin paper hi juguen les empreses, entitats i organitzacions que es dediquen a temàtiques ambientals?

Les organitzacions del sector privat, les administracions públiques i les entitats socials, son uns agents educadors fonamentals en la transmissió i l’assoliment dels ODS  En el context actual en què el canvi climàtic amenaça l’equilibri del planeta i les espècies que hi habitem, l’educació ambiental ha de ser entesa com un bé comú i tots els actors presents en la societat han de tenir-hi un paper actiu i compromès per estendre la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania

Si bé tradicionalment la promoció de l’educació ambiental s’ha impulsat des del sector públic, les empreses i organitzacions del sector privat també hi juguen un paper fonamental. Des de la perspectiva de la responsabilitat social compartida (RSC), que té en compte els impactes que genera l’activitat empresarial sobre l’entorn immediat de l’organització, però també sobre el medi ambient i la societat en general, incorporar l’educació en el pla estratègic de l’empresa és un punt de partida des d’on començar a treballar.

 

Son moltes les empreses que ja inverteixen en educació ambiental. Tant les que estan orientades al negoci de la ciència i la tecnologia com les que no,  han alineat la seva missió i valors als Objectius pel Desenvolupament Sostenible i, en concret, a l’Educació pel Desenvolupament Sostenible (EDS). I és que l’educació és present a tots els ODS, com s’explica en aquest article i, per aquesta raó, és un focus d’inversió essencial per millorar la relació que tenim amb el planeta. De fet, l’informe del WorldWatch Institute parla precisament de la necessitat de l’educació per canviar el planeta.

El retorn de la inversió és molt positiu per a les organitzacions: la marca s’associa a l’educació, un bé comú reconegut i avalat pel conjunt de la societat, i es mostra compromesa amb la resiliència urbana enfront reptes globals com ara el consum responsable, el just abastiment de recursos i d’energia, la lluita contra el canvi climàtic, etc.

Com afirma Marta Lacruz, directora de Desenvolupament de Lavola i responsable d’Educació, en una entrevista recent, “l’educació és la millor inversió que es pot fer per revertir hàbits i tenir un impacte a llarg termini”.

Per una organització privada, invertir en projectes que fomentin l’educació per la sostenibilitat entre la ciutadania en general i, més concretament entre infants i joves, contribueix a garantir consumidors sensibilitzats i prescriptors del bon saber fer de l’empresa o de la marca en matèria de sostenibilitat. A més, es promouen vocacions científiques i tecnològiques entre el jovent, especialment entre les nenes i les adolescents.

 

Son vàries les organitzacions del sector privat han confiat en Lavola per desenvolupar, dissenyar o dinamitzar programes o accions educatives per tal de contribuir a aconseguir els ODS.

 

  • El programa educatiu Fungastic de la Fundació Naturgy

Es va idear conjuntament el programa educatiu Fungastic i es van dissenyar i produir els materials per les dues activitats educatives que s’ofereixen. Actualment Lavola gestiona la itinerària del programa als centres d’Espanya.

  • El taller ‘Tinkering con energía” de la Fundació Repsol

Es va desenvolupar de la mà de la Fundació Repsol d’un taller perquè el jovent aprengui sobre ciència, tecnologia i energia, i reflexioni sobre els reptes del futur. Lavola va conceptualitzar el taller, va produir els materials i va formar a l’equip que el dur a terme.

  • La Factoria de l’aigua de la Fundació Agbar

Es va crear juntament amb el Museu Agbar La Factoria de l’aigua, un espai educatiu del Museu basat en la metodologia Tinkering  per treballar de forma global els diferents conceptes sobre l’aigua, explorant a partir dels sistemes de transport de l’aigua per a la seva posterior distribució. La dinamització de l’espai així com de les activitats del programa educatiu del Museu la gestiona Lavola.

  • Programa de visites a l’Ecogranja de recerca Salgot

Es presten serveis per la difusió del programa de visites que permet conèixer de prop el procés de cria dels porcs, la línia de productes ecològics i els innovadors, i es gestiona la secretaria tècnica i el backoffice.